Tekst Bora

Benkeventilatorer i ypperste klasse

BORA trekker luft- og fettpartikler bort fra kokekaret, og dermed kan ikke matosen stige opp og fordele seg ut i rommet. Fettfilteret i rustfritt stål fanger effektivt opp frie fettpartikler. Du lager mat som i frisk luft.

BORA fjerner matos og lukt der de oppstår: på platetoppen, rett ved grytene, stekesonen, pannen eller grillen. Dette er ikke magi, men praktisk fysikk etter grunnprinnsippene i strømningslæren. Det blir brukt en tverrstrøm som er kraftigere enn stigningshastigheten til matosen. 

Du kan lese mer om BORA her