Boligmessen er flyttet

Mandag 15. juni ble §13 i Covid-19 forskriften oppdatert slik at forbudet mot arrangementer der mer enn 200 personer møtes fysisk, også gjelder varemesser og midlertidige markeder. Vi opplyser derfor om at datoen for Boligmessen vi deltar på Fornebu, Telenor Arena, er per i dag flyttet til 6-8. november 2020.

Mer om Boligmessen kan du lese om ved å trykke på bilde under.